Om Osteopati

Om Osteopati

Inom osteopatisk medicin anses varje individs hälsa och livskvalité påverkas av kroppens funktion, vår omgivning och sammanhang. En samverkan av vår förmåga att hantera påfrestningar och situationer påverkar hur vi mår. Osteopati fokuserar på kroppens funktion och de faktorer som kan skapa hälsa. Genom att förbättra kroppens funktion påverkas bland annat kroppens cirkulation, lymfatiska system och nervsystem så att kroppens egna läkande mekanismer kan fungera optimalt.

När leder, muskler, bindväv, fascia eller annat i kroppen inte fungerar som det ska kan det skapa smärta. Smärta är kroppens sätt att uppmärksamma dig på att något i din kropp inte fungerar optimalt. Osteopatens jobb är att lokalisera vad som gör ont och varför smärtan uppkommit i din kropp. Som osteopat har jag en djupgående och ständigt utvecklande förståelse för hur människokroppen ser ut och fungerar.

Inom osteopati finns fyra stycken grundprinciper som jag alltid förhåller mig till: 

  • Människan är en helhet 
  • Kroppen är självläkande och självreglerande
  • Kroppens struktur och funktion är beroende av varandra på alla nivåer 
  • Behandling baseras på dessa principer 

Enkelt förklarat är att kroppen fungerar på ett integrerat sätt där alla delar är beroende av varandra för att hälsa ska uppnås. Om någon funktion eller struktur blir nedsatt så behöver kroppen anpassa sig och detta kan uppenbara sig som ett symptom såsom; stelhet, inflammation, smärta eller annan påverkan på hälsan.